Thứ sáu, 22 Tháng 7 2022 00:00

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

Với sứ mệnh “ Cung cấp sản phẩm chất lượng, an toàn và phục vụ tốt. Nâng cao lợi ích kinh tế của người chăn nuôi, để cuộc sống người chăn nuôi tốt đẹp hơn”. Nhằm mở rộng và phát triển thị trường, chúng tối đang tìm kiếm nguồn nhân lực. Công ty TNHH TI NO trân trọng thông báo tuyển dụng.

TD 07.2022 NVKD