Hệ thống phân phối

 

Bắt đầu với công ty TNHH Ti No, trụ sở chính tại TP.HCM, trải qua hơn 8 năm tăng trưởng không ngừng, hệ thống phân phối của Ti No đã phát triển rộng khắp ở khu vực miền Nam và miền Bắc:

Năm 2016 Công ty TNHH TI NO chuyển trụ sở chính về tại xã Quang Trung - Thống Nhất - Đồng Nai và  có thêm nhà máy tại Lâm Đồng, chi nhánh Tiền Giang với hơn 600 khách hàng đang hợp tác, tổng quy mô hơn 30.000 heo nái, trong đó hơn 70 khách hàng có quy mô trên 200 heo nái, tổng quy mô 16.000 heo nái.

Chi nhánh miền Bắc đặt tại Gia Lâm, Hà Nội với hơn 100 khách hàng đang hợp tác, tổng quy mô hơn 3500 heo nái, trong đó hơn 10 khách hàng có quy mô 100 trên nái, tổng quy mô trên 1000 heo nái.

ban do