Kiến thức chăn nuôi

Thứ hai, 12 Tháng 5 2014 13:58

QUẢN LÝ HEO ĐỰC GIỐNG

Phương pháp quản lý heo đực và năng lực heo đực có tầm quan trọng tới năng suất trại heo. Heo đực ảnh hưởng rất lớn tới tỷ lệ thụ thai, số heo con đẻ ra, số heo thịt. Để nâng cao lợi nhuận, cần nhập heo đực có năng lực cao và quản lý thật tốt.

Thứ hai, 12 Tháng 5 2014 13:39

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI LẤY TINH

Điểm khác biệt giữa thụ tinh nhân tạo và phối tự nhiên là một số việc của heo đực người kỹ thuật sẽ làm thay. Nhân viên phụ trách thụ tinh nhân tạo phải tạo điều kiện môi trường bảo quản và quá trình làm tinh tốt nhất để duy trì hoạt lực của tinh trùng. Chính vì thế, phòng làm tinh phải có các thiết bị và dụng cụ phù hợp, người kỹ thuật phải nắm vững các lý thuyết về hooc-mon và sự hình thành tinh trùng và phải được thực hành đầy đủ.

Thứ hai, 12 Tháng 5 2014 13:35

KIỂM SOÁT NƯỚC THẢI, PHÂN CHUỒNG

Khống chế mùi hôi là vấn đề quan trọng đối với những nhà sản xuấ thịt heo trong toàn quốc. Phần lớn vấn đề gồm những sự phàn nàn của người xung quanh và những việc kiện tụng vào những dịp đặc biệt làm tổn hao tiền của hoặc những lệnh của toà án. Để phù hợp với cộng động và tự bảo vệ ở mức tối đa, người sản xuất thịt heo cần phải biết những thông tin và chiến lược cơ bản có liên quan đến việc khống chế mùi và thực hành những kỹ thuật này phù hợp với nơi cư trú.