Thứ ba, 28 Tháng 8 2018 00:00

TUYỂN DỤNG 2018 vị trí Kỹ Thuật Thương Mại 2018

Trong giai đoạn phát triển, mở rộng thì trường thương mại, hiện công ty TNHH TI NO đang tuyển nhiều nhân sự với nhiều vị trí. 

KYTHUATTHUONGMAI FILEminimizer