Thứ sáu, 12 Tháng 8 2022 00:00

BỆNH TRUYỀN NHIỄM MỚI NỔI Ở NGƯỜI CÓ NGUỒN GỐC TỪ ĐỘNG VẬT

Các minh chứng khoa học cho thấy, khoảng 70% bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi ở người trên phạm vi toàn cầu có nguồn gốc từ động vật như: dịch SARS, cúm gia cầm, đậu mùa khỉ, Covid-19, cúm Tây Ban Nha…

Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến đưa ra tại Sáng kiến “Một sức khỏe” và Dự án cải thiện sức khỏe con người dựa vào các nền tảng công nghệ thông tin do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Nhóm tư vấn nghiên cứu nông nghiệp quốc tế (CGIAR) và Viện nghiên cứu chăn nuôi quốc tế (ILRI) khởi động sáng 3/8 tại Hà Nội.

Dự án cải thiện sức khỏe con người dựa vào các nền tảng công nghệ thông tin (ICT4Health) ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc tài trợ và Sáng kiến mới của Nhóm tư vấn nghiên cứu nông nghiệp quốc tế (CGIAR) về “Một sức khỏe” hướng đến áp dụng cách tiếp cận "Một sức khỏe" để đảm bảo sự tham gia đa ngành và đa lĩnh vực nhằm giải quyết các mối đe dọa của các bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người.

Tiến sĩ James Wilson Smith-Tổng giám đốc Viện nghiên cứu chăn nuôi quốc tế cho biết: Sáng kiến bảo vệ sức khỏe con người thông qua cách tiếp cận Một sức khỏe của CGIAR và Dự án cải thiện sức khỏe con người thông qua chuỗi giá trị bền vững trong tương tác giữa con người - động vật – môi trường bằng cách sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông tại Việt Nam. Thông qua triển khai dự án giúp tăng cường năng lực cho các đối tác quốc gia trong việc giám sát, phát hiện sớm và ứng phó khẩn cấp, phòng chống dịch bệnh, đưa ra khuyến nghị cho các nhà hoạch định chính sách; mang lại lợi ích cho sức khỏe con người, bảo vệ động vật và môi trường để đạt được các mục tiêu đã đặt ra.

Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, các quốc gia ở khu vực Đông Nam á trong đó có Việt Nam đã và đang phải đối mặt với những thách thức ngày càng gia tăng về nguy cơ với sức khỏe con người, ảnh hưởng đến sinh kế và phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia do xuất hiện các bệnh truyền lây từ động vật sang người, kháng kháng sinh và các bệnh lây truyền qua thực phẩm.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến phát biểu

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cũng cho biết “Những đại dịch trong đó có Covid-19 giúp các quốc gia hiểu rõ hơn sự liên hệ giữa con người, động vật và môi trường, đòi hỏi phải xác định và hoàn thiện các chiến lược phối hợp liên ngành giữa nông nghiệp, y tế và môi trường. Tiếp cận “Một sức khỏe” có ý nghĩa về thực tiễn khoa học và thực tiễn, muốn đảm bảo an toàn thực phẩm thì phải tiếp cận một sức khỏe. Cần phải có những giải pháp, cơ chế và kiến nghị Chính phủ Bộ Nông nghiệp, Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ cùng phối hợp chặt chẽ để triển khai nhanh chóng hơn, hiệu quả hơn và quy mô lớn hơn” ./.

Nguồn tin: Bộ NNPTNT